Case: PDL Implementatie bij
Stichting Sint-Jacob

PDL bij Stichting Sint Jacob

De handen ineen voor liefdevolle zorg

BartN en Stichting Sint Jacob – een succesvolle combinatie! Met een hart voor de zorg streeft Stichting Sint Jacob (regio Zuid-Kennemerland) ernaar om het beste te doen voor hun zorgdoelgroep: ouderen.

Dagelijks hebben zij te maken met passieve cliënten en vanuit daar kwam ook de vraag: de PDL-methode implementeren. Passiviteit Dagelijks Leven is een vorm van belevingsgerichte zorg die de focus heeft op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid.

PDL bij Stichting Sint Jacob

De vraag vanuit Stichting Sint Jacob

Bij Stichting Sint Jacob kwam vanuit de medewerkers het verzoek om de focus te leggen op liefdevolle zorg. Veel cliënten hebben een grote zorgafhankelijkheid en medewerkers wilden de visie en methoden van PDL-zorg binnen hun organisatie implementeren. Hiervoor hebben zij een projectgroep opgericht die – naast het liefdevolle zorgbeleid – ook de implementatie van de PDL-methode op zich nam (Stichting Sint Jacob heeft volledig het zorgpad Onbegrepen Gedrag ontwikkeld en geïmplementeerd). BartN Trainingen heeft met veel plezier bij kunnen dragen aan de implementatie van de PDL-methode!

Train de trainer

Per locatie zijn er medewerkers die affiniteit hebben met de PDL-methodiek én met het coachen van collega’s. BartN Trainingen heeft verschillende medewerkers, uit verschillende disciplines opgeleid aan de hand van deze methode en met behulp van PDL Blended Learning. Daarna zijn ze aan de slag gegaan met de tweedaagse cursus Train de Trainer – zodat zij hun enthousiasme over deze methode en visie succesvol over kunnen dragen binnen de gehele organisatie. Op die manier ontstaat er een sneeuwbaleffect en stuurden we aan op een organisatiebrede hantering van de PDL-methode.

Ik had de training veel meer op structuur van lesopzet verwacht, maar dit was veel leuker!

Onze aanpak

Wij geloven in de driehoek van het Zorgpad Onbegrepen Gedrag, PDL-trainingen en weerbaarheidstrainingen. Het fundament om daadwerkelijk liefdevolle én professionele zorg te bieden aan de mensen die het hard nodig hebben. Stichting Sint Jacob heeft in het verleden al het Zorgpad Onbegrepen Gedrag geïmplementeerd, nu lag de focus dus op PDL en weerbaarheid.

Om de liefdevolle zorg te waarborgen, evalueren we na iedere training/cursus om continu mee te kunnen bewegen op waar de behoeftes liggen. De accenten liggen – naast PDL – ook op verbale weerbaarheid en technieken die medewerkers kunnen toepassen in het geval van fysieke agressie. Op deze manier wordt er daadwerkelijk geluisterd naar medewerkers en problemen op de werkvloer hands-on aangepakt.

We voelen ons echt gehoord en begrepen tijdens de training Weerbaarheid!

Werkplezier verhogen

Door de driehoek van het Zorgpad Onbegrepen Gedrag, PDL en weerbaarheid goed in te richten, kunnen de krachten van Stichting Sint Jacob liefdevolle en professionele zorg bieden aan cliënten van verschillende doelgroepen. Onze taak was oprecht luisteren naar de medewerkers, hun behoeftes op de werkvloer in kaart brengen en met behulp van actuele casussen en methodes het werkplezier verhogen!

Bekijk ons aanbod aan PDL-trainingen!

Geïnteresseerd? Neem vooral contact met ons op! Binnen drie werkdagen komen we bij je terug.